Vår produksjonskapasitet er i dag 100% bundet opp i produksjon av nye kalesjer og vi har av den årsak ikke kapasitet til å reparere gamle kalesjer.

Vil du vurdere ny kalesje som alternativ til reparasjon? Da kan du trykke på link under. 

Agder Kalesje (no)